Παραμύθι Παιδικός Σταθμός στο Ηράκλειο Κρήτης

Εκπαίδευση στο Παραμύθι

Τα παιδιά σε ένα ασφαλές και πλούσιο σε ερεθίσματα περιβάλλον εξερευνούν με τις αισθήσεις, δημιουργούν ιδέες και δομούν τη γνώση. Καθώς αναπτύσσονται, οδηγούνται σε πιο σύνθετες και περίπλοκες μορφές αλληλεπίδρασης με τους συνομήλικους και τους ενήλικες που επηρεάζουν τις γλωσσικές και νοητικές τους ικανότητες.

Στο σχεδιασμό των προγραμμάτων λαμβάνεται υπόψη η ατομικότητα κάθε παιδιού, τα ενδιαφέροντα και οι ανάγκες του, οι κοινωνικές αξίες και τα προϊόντα του πολιτισμού μας, οι προσδοκίες των γονέων και κυρίως η ανάγκη να αποκτήσουν βαθμιαία τα παιδιά τα απαραίτητα εφόδια, γνώσεις, δεξιότητες, αξίες, στάσεις, ώστε να μπορέσουν να ζήσουν δημιουργικά και ευτυχισμένα στον κόσμο.

Τα τμήματα στο παραμύθι

Διαχωρισμός ανάλογα την ηλικία σε ολιγομελή τμήματα, ώστε να τηρούνται ουσιαστικές σχέσεις ανάμεσα στα παιδιά και τις δασκάλες τους

Βρεφικά Τμήματα
Βρεφικά
Μεταβρεφικά Τμήματα
Μεταβρεφικά
Προπρονηπιακά Τμήματα
Προπρονηπιακά
Προνηπιακά Τμήματα
Προνηπιακά
Νηπιαγωγείο
Νηπιαγωγείο

Δραστηριότητες αγωγής & εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό πρόγραμμα που επιτρέπει την ολόπλευρη ανάπτυξη της παιδικής προσωπικότητας, συναισθηματικά, νοητικά, σωματικά.

Δραστηριότητες αγωγής και εκπαίδευσης

Στην Προσωπική και Κοινωνική Ανάπτυξη ο σκοπός είναι τα παιδιά να αναγνωρίζουν τον εαυτό τους ως ένα άτομο ξεχωριστό µε ιδιαίτερες ικανότητες και αξία, να αποδέχονται τα συναισθήματά τους, να ελέγχουν τον τρόπο έκφρασης τους και να αντιμετωπίζουν δυσκολίες για να επιλύουν συγκρούσεις.

O τομέας της Γλώσσας περιλαμβάνει την κατανόηση και παραγωγή προφορικών αλλά και γραπτών κειμένων, να γνωρίσουν τα παιδιά τα βασικά δομικά χαρακτηριστικά της ελληνικής γλώσσας, να χρησιμοποιούν µε επάρκεια το γλωσσικό σύστημα , ώστε να κοινωνικοποιηθούν γλωσσικά και να αναπτύξουν εγγράμματες ταυτότητες που συνδυάζουν ικανότητες επικοινωνίας και δεξιότητες διαφοροποιημένης χρήσης του λόγου. Επίσης μαθαίνουν γράμματα και µε αβίαστο και φυσικό τρόπο εξασκούνται στη γραφή και ανάγνωση.

Τα παιδιά από πολύ νωρίς αναζητώντας λύσεις στα καθημερινά τους προβλήματα, περιγράφουν, αιτιολογούν, συγκρίνουν, μετρούν και παριστάνουν µε σύμβολα τις ιδέες τους. Έρχονται σε επαφή με φυσικούς αριθμούς και πράξεις προκειμένου να εξασκήσουν την αλγεβρική σκέψη και να καλλιεργήσουν τα μαθηματικά. Σκοπός είναι να βοηθήσει τα παιδιά να επεκτείνουν τις πρώτες µαθηματικές γνώσεις τους και να εφαρμόσουν οικείες μαθηματικές δομές σε νέες καταστάσεις.

Στον τομέα των Φυσικών Επιστηµών µέσα από βιωµατικές δραστηριότητες τα παιδιά έρχονται σε επαφή με ενότητες όπως είναι οι ζωντανοί οργανισμοί, τα αντικείμενα και υλικά , οι έννοιες και τα φαινόμενα από το φυσικό κόσμο και ο πλανήτης Γη και το διάστημα. Συμμετέχουν σε καταστάσεις προβληματισμού και καλούνται να δώσουν απαντήσεις μέσα από την παρατήρηση, τον πειραματισμό και την εξερεύνηση διαφόρων υλικών και στοιχείων της φύσης.

Μέσα από κατάλληλες δραστηριότητες τα παιδιά στον τομέα των Κοινωνικών Επιστημών ενθαρρύνονται να καλλιεργήσουν αξίες, στάσεις και συμπεριφορές που συμβάλλουν στη καλύτερη σχέση τους µε τους ανθρώπους και το περιβάλλον, να ευαισθητοποιηθούν για κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα και προβλήµατα , να συνειδητοποιήσουν ότι µε τις πράξεις τους µπορούν να επηρεάσουν αυτά που συμβαίνουν γύρω τους και να συμβάλουν στα «κοινά» καθώς και να δραστηριοποιούνται σχετικά.

Όσον αφορά τις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), τα παιδιά μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τα ψηφιακά μέσα (υπολογιστές, φωτογραφική μηχανή κ.α) για να δημιουργήσουν, να συνεργαστούν, να επικοινωνήσουν, να αναζητήσουν και να διαχειριστούν ψηφιακές πληροφορίες, να πειραματιστούν, να διερευνήσουν, να επιλύσουν προβλήματα, να αναγνωρίσουν τις χρήσεις των Τ.Π.Ε. στο περιβάλλον τους και να αρχίσουν να διαχωρίζουν την υπεύθυνη και ασφαλή χρήση από µη ορθές πρακτικές. Βασικό κριτήριο για την ένταξη της τεχνολογίας αποτελεί η κατάλληλη χρήση της. Ανάλογα µε την ηλικία και τις εμπειρίες των παιδιών η επαφή με την τεχνολογία γίνεται σε διαφορετικό βαθμό και μορφή.

Φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις και βιωματικά project στov καταπράσινο προαύλιο χώρο του σχολείου, τα οπoία βασίζονται στις αρχές της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη λαμβάνουν χώρα με στόχο να αντιληφθούν τα παιδιά τη σχέση αλληλεξάρτησης του ανθρώπου µε το Φυσικό περιβάλλον. Επιπλέον επιδιώκεται να κατανοήσουν καλύτερα τον κόσµο µέσα στον οποίο ζουν, να αντιληφθούν τη διασύνδεση των προβληµάτων (πχ. υπερκατανάλωση, εξάντληση φυσικών πόρων, παρακμή των πόλεων, ανισότητα των φύλων και φυλών, παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιβαλλοντική υποβάθμιση κ.ά.) και τελικά να καταστούν ικανοί να λειτουργούν ως ενεργοί πολίτες.

Η διαδικασία εισαγωγής και εκμάθησης της Αγγλικής γλώσσας στα παιδιά λαμβάνει χώρα μέσα σε ένα παιγνιώδες και υποστηρικτικό περιβάλλον µάθησης. Επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των προφορικών κυρίως δεξιοτήτων των παιδιών και του λεξιλογίου µέσα από τη συμμετοχή τους σε δημιουργικές κατάλληλες για το παιδί παιγνιώδεις δραστηριότητες και τη συνεργασία και επαφή των παιδιών σε μικρές ομάδες και σε ζευγάρια.

Η Εικαστική Αγωγή έχει ως στόχο να βοηθήσει το παιδί να αναπτύξει τη δημιουργικότητά του, να εκφράσει τις ιδέες του και τα συναισθήματά του με διαφορετικά μέσα και τρόπους . Στο εργαστήριο των Εικαστικών, τα παιδιά εξοικειώνονται µε: Απλά µορφικά στοιχεία (γραμμές, σχήματα). Απλά υλικά (χρώματα, χαρτιά, πηλό, ζυμάρι, ανακυκλώσιμα υλικά). Διάφορα έργα τέχνης, καλλιεργώντας έτσι το αισθητικό τους κριτήριο.

Το θεατρικό παιχνίδι είναι η εκπαιδευτική διαδικασία κατά την οποία με τη βοήθεια ειδικού εμψυχωτή, αναδεικνύονται ικανότητες και κλίσεις των παιδιών. Το παιδί με την τέχνη του θεάτρου εκφράζεται , δημιουργεί, επικοινωνεί, μαθαίνει τον εαυτό του και εκτονώνεται. Πέρα από την ψυχαγωγία, βασικός στόχος είναι η απελευθέρωση του παιδιού από αναστολές, εντάσεις και δειλίες, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση της ψυχικής ισορροπίας και τη διαμόρφωση μίας υγιούς προσωπικότητα.

Με τη Μουσικοκινητική Αγωγή τα παιδιά παράγουν ήχους, παίζουν ρυθμούς και έρχονται σ' επαφή µε τα µουσικά όργανα της ορχήστρας Orff (ξυλόφωνα. µεταλόφωνα. μαράκες, κουδούνια κα). Συνειδητοποιούν την έννοια του χώρου και του ρυθµού µε το σώµα τους, τραγουδούν και παίζουν ρυθμικά και µουσικά παιχνίδια, Η μουσικός δημιουργεί το κατάλληλο περιβάλλον και τα οδηγεί σε περαιτέρω μουσική εξερεύνηση, αναπτύσσοντας τις μουσικές τους δυνατότητες.

Σκοπός της Φυσικής Αγωγής είναι η ανάπτυξη και η άσκηση των παιδιών από µικρή ηλικία, η απόκτηση δύναµης, ευλυγισίας. αυτοπεποίθησης και αυτοπειθαρχίας με ασκήσεις που έχουν παιγνιώδη µορφή. Τα παιδιά αθλούνται και ανακαλύπτουν τις αθλητικές τους ικανότητες και δυνατότητες με τη βοήθεια του γυμναστή μας. Η Κολύμβηση αποτελεί μια από τις καλύτερες αθλητικές δραστηριότητες. Τα παιδιά οδηγούνται στην εκμάθηση βασικών κολυμβητικών δεξιοτήτων, με ρυθμούς που υπαγορεύονται από τις ικανότητες της ηλικίας τους καθώς και την δεκτικότητα τους.