Παραμύθι Παιδικός Σταθμός στο Ηράκλειο Κρήτης

Αγωγή και Εκπαίδευση στο Παραμύθι

Οι εκπαιδευτικοί διαμορφώνουν στις τάξεις τους ένα μαθησιακό περιβάλλον ανοιχτό και ευέλικτο που διευκολύνει τη μαθησιακή προσπάθεια και ευνοεί την ανάπτυξη της αυτονομίας όλων των παιδιών και αναπτύσσει εφόδια για το σχεδιασμό και την πραγματοποίηση δημιουργικών δραστηριοτήτων που θα συμβάλλουν στη γνωστική, κοινωνική, συναισθηματική και φυσική ανάπτυξη των παιδιών.

Αγωγή και Εκπαίδευση στο Παραμύθι
Αγωγή και Εκπαίδευση στο Παραμύθι
Αγωγή και Εκπαίδευση στο Παραμύθι
Αγωγή και Εκπαίδευση στο Παραμύθι
Αγωγή και Εκπαίδευση στο Παραμύθι
Αγωγή και Εκπαίδευση στο Παραμύθι
Αγωγή και Εκπαίδευση στο Παραμύθι
Αγωγή και Εκπαίδευση στο Παραμύθι
Αγωγή και Εκπαίδευση στο Παραμύθι
Αγωγή και Εκπαίδευση στο Παραμύθι
Αγωγή και Εκπαίδευση στο Παραμύθι
Αγωγή και Εκπαίδευση στο Παραμύθι