Παραμύθι Παιδικός Σταθμός στο Ηράκλειο Κρήτης

Γιορτές - εκδηλώσεις στο Παραμύθι

Ένας πολλαπλός συνδυασμός γεμάτος οφέλη με σπουδαίες μορφωτικές αξίες και γνώσεις. Τα παιδιά μέσα από τις γιορτές και τις εκδηλώσεις διασκεδάζουν και βάζουν τη φαντασία τους σε δράση. Μαθαίνουν ήθη, έθιμα, παραδόσεις με ένα τρόπο βιωματικό και ευχάριστα αφομοιωτικό. Η αξία τους βρίσκεται τόσο στις έννοιες και τα μηνύματα που παρέχουν για σημαντικά γεγονότα και κοινωνικά θέματα, όσο και στα οφέλη που τα παιδιά αποκομίζουν από τη συμμετοχή στην προετοιμασία και την υλοποίησή τους.

Γιορτές - εκδηλώσεις στο Παραμύθι
Γιορτές - εκδηλώσεις στο Παραμύθι
Γιορτές - εκδηλώσεις στο Παραμύθι
Γιορτές - εκδηλώσεις στο Παραμύθι
Γιορτές - εκδηλώσεις στο Παραμύθι
Γιορτές - εκδηλώσεις στο Παραμύθι
Γιορτές - εκδηλώσεις στο Παραμύθι
Γιορτές - εκδηλώσεις στο Παραμύθι
Γιορτές - εκδηλώσεις στο Παραμύθι
Γιορτές - εκδηλώσεις στο Παραμύθι
Γιορτές - εκδηλώσεις στο Παραμύθι
Γιορτές - εκδηλώσεις στο Παραμύθι